Privacy en Gebruiksvoorwaarden

Je bent van harte welkom op Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke. Door de site te gebruiken, ga je akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Niet de meest interessante lectuur op Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke, maar toch de moeite om eens door te bladeren. 

De gebruiksvoorwaarden gelden voor alle digitale initiatieven van Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke vzw.

We gaan ervan uit dat je als gebruiker van Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke kennis genomen hebt van de voorwaarden, ze begrijpt, ermee instemt en eraan gebonden bent. Meld je je op mariaparochie.be aan of schrijf je je in voor een aanmeldingsformulier of op de nieuwsbrief dan dien je (op dat moment) deze gebruiksvoorwaarden expliciet te aanvaarden. Je geeft ons zo toestemming de door jou opgegeven persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken op de manier die we hieronder beschrijven.

Als één van de bepalingen in de voorwaarden ongeldig mocht blijken, omdat ze strijdig is met het dwingend recht, dan doet dit geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere bepalingen.

1. Aansprakelijkheid

We doen ons uiterste best om je goede en correcte inhoud te brengen op mariaparochie.be. Maar Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met onze website. En je kan geen rechten doen gelden op basis van ons aanbod. Jij bent als gebruiker zelf verantwoordelijk om de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud op Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke te beoordelen.

mariaparochie.be is een portaalwebsite. Dat betekent dat gebruikers, auteurs en organisaties zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud die zij plaatsen op mariaparochie.be. De verantwoordelijkheid voor artikels en beeldmateriaal berust bij de auteur van het artikel en de maker van het beeldmateriaal.

Wij doen onze uiterste best om technische storingen te vermijden. Maar we zijn niet verantwoordelijk voor onderbrekingen van onze dienstverlening en mogelijke gevolgen daarvan. Je kan dus geen aanspraak maken op financiële compensatie.

Dit gezegd zijnde, willen we natuurlijk ook niet onze verantwoordelijkheid ontvluchten. We blijven aansprakelijk in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet kan vrijwaren, zoals schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in ons aanbod.

2. Auteursrecht

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming mag je informatie op deze website op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, opslaan, publiceren, herschrijven, heruitgeven, verkopen of publiek meedelen.

Wil je artikels delen via je sociale media, dan stellen we dat bijzonder op prijs. Wil je inhoud van mariaparochie.be op een andere manier hergebruiken, stuur dan een mailtje met je precieze vraag via Contact onderaan de pagina.

Wat mag je zonder toestemming?

 • Inhoud gebruiken voor jezelf of binnen je familiekring, zonder dat je er geld voor vraagt.
 • Korte stukjes citeren binnen je eigen inhoud, met correcte bronvermelding en link naar Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke.
 • Korte stukjes citeren voor pastorale doeleinden, zonder dat je er geld voor vraagt en met correcte bronvermelding en link naar Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke.

Voorbeeld van een correcte bronvermelding: Naam Auteur © Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke.be met link naar https://www.mariaparochie.be of het geciteerde artikel.

Om multimedia (beelden, filmpjes, software, geluid...) te gebruiken, moet je altijd toestemming vragen.

Sommige namen, tekens of logo's op de website zijn geregistreerde handelsmerken. Tenzij anders vermeld, berust de eigendom bij Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke. Ze worden beschermd door nationale en internationale wetgeving. Je mag die merken dus niet gebruiken zonder vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke.

Plaats je zelf een bijdrage op mariaparochie.be, plaats dan alleen eigen inhoud of inhoud van anderen waarvoor jij de juiste rechten en toestemming bezit. Als je inhoud van anderen plaatst die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten, dan moet je schriftelijke toestemming hebben om die te gebruiken op parochiebuggenhoutlebbeke.be. Je vrijwaart Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke tegen aanspraken van derden op basis van jouw inhoud. De vzw Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere auteurs. Ook niet betreffende intellectuele eigendomsrechten zoals copyright fotomateriaal, overnemen van teksten, … . Klachten hierover dienen gericht te worden tot de verantwoordelijke auteur. Door inhoud te plaatsen op mariaparochie.be geef je Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke toestemming om die inhoud te gebruiken.

3. Privacy

Door je aan te melden op de site, je in te schrijven voor de nieuwsbrief of via formulieren deel te nemen aan sacramenten of activiteiten ben je akkoord dat we je persoonlijke gegevens opslaan en verwerken.

Je mag alleen aanmelden onder je eigen, echte en volledige voornaam en familienaam. Schuilnamen, afkortingen en namen van anderen zijn niet toegestaan. We mogen je profiel geheel of gedeeltelijk blokkeren of verwijderen als je gegevens niet voldoen.

Doeleinden

We zullen persoonsgegevens verzamelen en opslaan in een database. Je bezorgt ons vrijwillig deze gegevens door te registreren en aan te melden op de site en/of voor de nieuwsbrief, door je profiel te bewerken, door sacramenten of vieringen aan te vragen, door via formulieren deel te nemen aan acties of activiteiteb, door producten te kopen of door de site te gebruiken.

We gebruiken je gegevens om je een optimale surfervaring aan te bieden, je op de hoogte te houden over de werking van de site, je te contacteren met nuttige informatie van Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke of je te laten contacteren met nuttige gegevens door de medewerkers voor sacramenten van de Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke.

Je kan zelf tijdens het registreren aanduiden of je nuttige informatie via e-mail wil ontvangen van Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke of medewekers. Je kan die keuze later altijd nog wijzigen in je persoonlijke profiel via het secretariaat.

Verstrekken van gegevens aan derden

Duid je tijdens het registreren aan dat je nuttige informatie via e-mail wil ontvangen van de parochie of medewerkers, dan mogen we je persoonlijke gegevens meedelen aan de medewerkers (of verantwoordelijke).

Voor informatie met betrekking tot het verstrekken van gegevens aan derden in het licht van sacramenten en vieringen en via formulieren deelnemen aan aanvragen, zie respectievelijk punt 5. Aanvragen via Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke en punt 6. via formulieren deelnemen aan activiteiten.

Als de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten daarom vragen, dan mogen we persoonsgegevens doorgeven zonder vooraf toestemming te vragen aan de gebruiker.

Beveiliging

Je persoonsgegevens zijn niet publiek toegankelijk. Alleen bevoegde personen krijgen er toegang toe in het kader van hun taak. We hebben verschillende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens verloren gaan, onrechtmatig gebruikt worden of door anderen gewijzigd worden. Bij een gegevenslek met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, zullen we je hiervan persoonlijk verwittigen in de door de wet voorziene omstandigheden.

Bewaartermijnen

Als je je aanvragen annuleert, dan verwijderen we direct en definitief al je persoonlijke gegevens. Alle andere aanvragen worden bewaard als volgt: aanvragen voor eucharistie worden na een jaar verwijderd, voor doopsel en eerste communies en vormsel en huwelijken worden blijvend bewaard. Andere aanvragen slechts voor de duur van de activiteit of tot een jaar, tenzij we ze langer moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Gegevens die je ons bezorgde door een aanvraag te plaatsen of via een formulier deel te nemen aan een activiteit, blijven langer behouden. Als je bij het annuleren van je aanvraag niet wilt dat we deze nog langer opslaan in onze database, dan kan je ons dit laten weten per brief aan Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke vzw, Grote Plaats 15, 9280 Lebbeke of door een mailtje te sturen via Contact via  websitepagina.

Cookies

We verzamelen op Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke ook niet-persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld over de browser of het klikgedrag van bezoekers. We gebruiken die informatie onder andere om de site nog beter te maken en de correcte werking ervan te garanderen. Om die gegevens te verzamelen maken we gebruik van coockies.

Bij je bezoek aan deze site aanvaard je alle cookies of voor een ervaring op maat kies je met welke cookies je akkoord bent dat we op Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke gebruiken. De cookies zijn ingedeeld in drie groepen:

 1. Functionele cookies: Zorgen dat de basisfuncties van het portaal correct werken en laten ons toe via de anonieme registratie van je gebruik deze verder te verbeteren.
 2. (Sociale) content cookies: Zorgen voor het correct weergeven van al dan niet externe inhoud, bijvoorbeeld een Youtube-video.
 3. We gebruiken geen Marketing cookies.

De gekozen groepen zijn van toepassing op de browser waarmee je ze instelde. Verwijderen je manueel je cookies (voor parochiebuggenhoutlebbeke.be) dan dien je ze opnieuw in te stellen.

Als je bepaalde groepen uitschakelt, kan de inhoud die voor een correcte werking de bijhorende cookies nodig heeft geblokkeerd worden. In deze situatie krijg je direct de mogelijkheid je instellingen te wijzigen.

Eenmaal een bepaalde cookie is geplaatst, blijft deze voor een bepaalde periode geldig. Het uitschakelen van een groep die je eerder inschakelde, verwijdert niet de bijhorende cookies van je computer. Indien gewenst kan je ze via je browser manueel verwijderen. 

Rechten van de betrokkene

Recht op inzage en transparantie. Je hebt altijd recht op inzage in je persoonlijke gegevens op Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke. De volledige data over jouw persoon krijg je in je mailbox via de aanvraag die je indiende. Je kan ook steeds contact opnemen met Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke vzw, Grote Plaats 15, 9280 Lebbeke of door een mailtje te sturen via Contact via  websitepagina.

Recht op rectificatie en gegevenswissing (vergeten te worden). Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige gegevens door ons te laten verbeteren, aanvullen of schrappen. Je kan ten allen tijde je aanmelding op de website en/of nieuwsbrief zelf aanpassen of annuleren. Voor gegevens waarbij dit niet mogelijk is, laat het ons alsjeblieft weten Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke vzw, Grote Plaats 15, 9280 Lebbeke of door een mailtje te sturen via Contact via  websitepagina.

Recht op weigering, bezwaar en intrekking van toestemming. Tijdens je aanmelding kies je zelf indien en welke informatie je deelt afhankelijk van de mogelijkheden van Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke die je wenst te gebruiken. Merk je dat jouw gegevens worden gebruikt op een manier die jij niet kan toestaan, dan kan je je op elk moment hiertegen verzetten. Je kan ten allen tijde je aanmelding op de website en/of nieuwsbrief zelf annuleren. Beter nog, laat het ons alsjeblieft weten per brief aan Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke vzw, Grote Plaats 15, 9280 Lebbeke of door een mailtje te sturen via Contact via  websitepagina.

Recht op beperking van de verwerking. Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke verwerkt enkel je persoonsgegevens binnen de context waarin deze door jou gedeeld worden. Wij gebruiken geen systemen voor geautomatiseerde besluitvorming op basis van profilering.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je krijgt persoonsgegevens die Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke verwerkt met betrekking tot je eigen profiel verkrijgen in een gangbaar gestructureerd formaat via de mail bij de respectievelijke aanvraag. Wil je deze nog eens ontvangen kan dat door te schrijven met een bewijs van je identiteit naar Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke vzw, Grote Plaats 15, 9280 Lebbeke of door een mailtje te sturen via Contact via  websitepagina.

Adresboek

Persoonsgegevens in het adresboek op de site te vinden onder CONTACTEN - zijn afkomstig van de verschillende organisaties of werkingen actief op de site.

De beheerders verbinden zich ertoe de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) te respecteren die geldt met ingang van 25 mei 2018. Dit betekent dat zij alleen persoonsgegevens publiceren op Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke van mensen die expliciet hun toestemming hebben gegeven tot verwerking en publicatie (art. 6 1. a) of waarvan de gegevens verwerkt en gepubliceerd mogen worden ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (art. 6 1. f). Zij garanderen ook het recht op inzage, correctie of schrapping.

Verschijnen jouw persoonsgegevens in het adresboek? Weet dat je altijd het recht hebt om je persoonlijke gegevens te laten aanpassen of schrappen. Laat het ons alsjeblieft weten per brief aan Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke vzw, Grote Plaats 15, 9280 Lebbeke of door een mailtje te sturen via Contact via  websitepagina.

Verwerking

Onder verwerking verstaan we het geheel van handelingen zoals verzamelen, opslaan, structureren, bewaren, wissen en vernietigen…die digitaal of manueel gesteld en toegepast worden op gegevens met een persoonlijk karakter (naam, voornaam, adres, e-mail, gsm, telefoonnummer, foto…). Wij verbinden ons ertoe de wetten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens te respecteren met inbegrip van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) die geldt met ingang van 25 mei 2018 en de rechten van de betrokkene te garanderen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Dit is de natuurlijke of rechtspersoon die het doel van de verwerking vaststelt. De verwerkingsverantwoordelijke mag alleen gegevens opvragen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het beoogde doel. Hij moet erover waken dat de gegevens juist en up-to-date zijn; moet ervoor instaan dat de gegevens vertrouwelijk behandeld worden; moet ervoor instaan dat de gegevens beschermd zijn; mag de gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Zijn coördinaten vind je hier: Geert C. Leenknegt, Grote Plaats 15, 9280 Lebbeke of door een mailtje te sturen via Contact via  websitepagina.

Functionaris voor gegevensbescherming

Deze heeft een adviserende en informerende taak en treedt op als interne en externe contactpersoon van de Belgische rooms-katholieke Kerk inzake het privacy-beleid. Voor de Katholieke Kerk in België is de Secretaris-Generaal van de r.-k. Bisschoppenconferentie van België – Mgr. Herman Cosijns – de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens. Zijn coördinaten vind je hier: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel, telefoon 02 507 05 93, e-mail ce.belgica@interdio.be.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Kerken zijn onderworpen aan toezicht door een onafhankelijkegegevens-beschermingsautoriteit. De coördinaten van die gegevensbeschermingsautoriteit vind je hier: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, telefoon 02 274 48 00, e-mail commission@privacycommission.be.

Wijzigingen

Als we de spelregels over je persoonlijke gegevens veranderen, dan brengen we hiervan op de hoogte via een nieuwsbericht op de site. Je kan dan zelf beslissen of je mee wilt spelen volgens de nieuwe regels of niet.

4. Reacties en deelname

Je kan op mariaparochie.be op verschillende plaatsen reageren op artikels en andere inhoud. Wij vinden dat het internet fantastische kansen biedt om gemeenschap te vormen rond religie.

Als je af en toe op publieke internetfora komt, dan weet je ook dat het er niet altijd beschaafd aan toe gaat. Dat hoort er nu eenmaal bij, vinden we. Als het echt de spuigaten uitloopt, dan heeft de redactie het recht en de plicht om in te grijpen. Om het recht van anderen op een serene ervaring en deelname op Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke te garanderen.

Daarom enkele spelregels over deelname op mariaparochie.be. Hoewel de goeden ze misschien niet nodig hebben en de kwaden zich er misschien niet aan zullen houden. ;-)

 • Respecteer intellectuele eigendomsrechten. Plaats alleen eigen inhoud of inhoud van anderen waarvoor jij de juiste rechten en toestemming bezit. Als je inhoud van anderen plaatst die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten, dan moet je schriftelijke toestemming hebben om die te gebruiken op parochiebuggenhoutlebbeke.be. Je vrijwaart Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke vzw  tegen aanspraken van derden op basis van jouw inhoud. Door inhoud te plaatsen op mariaparochie.be geef je Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke toestemming om die inhoud te gebuiken.
 • Respecteer de wetgeving. Geen bijdragen die mensen of organisaties schade berokkenen. Geen schendingen van de openbare orde en de goede zeden. Geen beledigingen, discriminatie, laster, aanzetten tot haat, rassenhaat, xenofobie. Geen kwetsende of onjuiste bijdragen.
 • Respecteer de privacy van mensen. Plaats geen persoonlijke gegevens van jezelf of van anderen. Wil je in contact komen met andere gebruikers, stuur dan een mailtje via Contact.
 • Verzorg je taal. Druk je verstaanbaar uit in correct Nederlands. Geen vulgair taalgebruik.
 • Geen reclame voor producten, diensten, evenementen, organisaties of websites. Geen jobaanbiedingen.
 • Geen virussen of technische foefjes die gebruikers of de werking van de site kunnen schaden.
 • Geen bijdragen die mensen, groepen of organisaties aanvallen, vernederen, uitschelden of zwart maken.
 • Geen dominante aanwezigheid door te hoge frequentie, te grote lengte, provocatie of intimidatie.
 • Geen bedreigingen, zelfs niet fictief of grappig bedoeld. We doen van elk geval aangifte bij de politie met vermelding van de persoonlijke gegevens van de gebruiker.
 • Geen nietszeggende bijdragen of bijdragen naast het onderwerp.
 • Geen bijdragen in een andere taal dan het Nederlands, tenzij een kort citaat.
 • Geen copy-paste of gewoon herhalen van inhoud die elders gebruikt is.
 • Geen bijdragen die alleen bestaan uit een link. Vertel liever wat je daar gelezen hebt en waarom dat voor jou relevant is.
 • GEEN REACTIES GESCHREVEN IN HOOFDLETTERS. Mensen ervaren dat als schreeuwen.
 • Geen commentaren op het moderatiebeleid van de redactie.
 • Kom je storende bijdragen tegen die niet voldoen aan de spelregels, dan kan je ze aanduiden als ongepast.

Zo, waarschijnlijk wist je niet eens dat er zoveel storende ruis in internetfora mogelijk was. De redactie van mariaparochie.be heeft het recht en de onplezierige opdracht om storende ruis te verwijderen en te voorkomen door:

 • berichten die niet voldoen te verbergen of te verwijderen
 • discussies af te sluiten of te verbergen
 • gebruikers die herhaaldelijk de spelregels overtreden geheel of gedeeltelijk te blokkeren of te verwijderen
 • politiediensten of gerechtelijke autoriteiten te informeren over ernstig ongeoorloofd gedrag

We hoeven dat niet te motiveren en er ook niet over te communiceren.

Als je bijdragen plaatst op parochiebuggenhoutlebbeke.be, ga je akkoord dat je naam verschijnt bij je bijdrage. Je e-mailadres tonen we uiteraard niet. Andere gebruikers mogen je naam en je bijdragen niet gebruiken, niet voor commerciële en ook niet voor onwettige doelen zoals spamming of stalking.

Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gebruikersbijdragen op de website.

5. Aanvragen via Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke

Op mariaparochie.be kan men aanvragen doen voor sacramenten of vieringen.

De kosten of vergoedingen die worden gevraagd op Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke betreffen geen verkoopsovereenkomst. Het is altijd mogelijk dat er een foutje is geslopen in een prijsvermelding of dat een prijs ondertussen gewijzigd is.

De vergoedingen zijn steeds volgens de geldende tarieven vastgelegd door de diocesane overheid.

Je betaalt aansluitend op je aanvraag, waar dat nodig is, door het juiste bedrag te betalen via bankoverschrijving. Samen met je aanvraag ontvang je een copie met alle gegevens van je aanvraag in je mailbox.

Heb je klachten of zijn er fouten over je aanvraag? Dan moet je die binnen 7 werkdagen na ontvangst per mail of telefoon laten weten aan het secretariaat. De contactgegevens vind je op de site.

Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke is in deze verwerker van gegevens en zal dan ook voor het afhandelen van je aanvraag persoonsgegevens overmaken aan de medewerker en de verwerkingsverantwoordelijke. Deze verbindt zich ertoe de wetten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens te respecteren met inbegrip van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) die geldt met ingang van 25 mei 2018 en de rechten van de betrokkene te garanderen. Hierbij is overeengekomen dat je gegevens definitief uit de database van Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke verwijdert wordt enkel op uitdrukkelijke vraag en in zover dit geen onrecht doet aan de registratieplicht volgens het kerkelijke recht of de diocesane overheid.

6. Via formulieren deelnemen aan acties

Op mariaparochie.be verzamelen we voor verschillende sacramenten, vieringen of activiteiten door middel van formulieren gegevens in het licht van acties die zij opzetten. We zijn verantwoordelijk voor de correctie verwerking van jouw deelname.

Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke is in deze verwerker van gegevens en zal dan ook voor het afhandelen van je deelname persoonsgegevens overmaken aan de catechist of verantwoordelijke medewerker. Zij verbinden zich ertoe de wetten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens te respecteren met inbegrip van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) die geldt met ingang van 25 mei 2018 en de rechten van de betrokkene te garanderen. Deze gegevens blijven in de database van Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke beschikbaar, ook na eventuele annulatie van je profiel. Wens je dit niet langer, laat het ons alsjeblieft weten per brief aan Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke vzw, Grote Plaats 15, 9280 Lebbeke of door een mailtje te sturen via Contact aan het secretariaat zie webpagina.

7. Geschillen

Als we het niet eens raken, dan geldt de Belgische wetgeving. Je verbindt je ertoe je te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Dendermonde, onverminderd het recht van Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden. Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke mag deze webpagina naar eigen inzicht wijzigen, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van de wijziging.

Voor aangelegenheden in verband met privacy heb je steeds de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de privacycommissie.

Heb je een probleem of een vraag? Laat het ons dan alsjeblieft weten door te schrijven naar Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke vzw, Grote Plaats 15, 9280 Lebbeke of door een mailtje te sturen via Contact aan het secretariaat zie webpagina.

We wensen je een heel fijne tijd op Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke toe.