Bij het overlijden van een dierbaar familielid ervaren we de grens van het leven. De uitvaartliturgie is een gelovig gebeuren, een viering waarin het gebed en het lied, het Bijbelwoord en de geëigende symbolen bij het afscheid hun plaats moeten krijgen.

Waarom zou u kiezen voor een kerkelijke uitvaart?

Omdat u ervan overtuigd bent of het aarzelend wil geloven dat de dood niet het einde is. Niet ‘amen en uit’, maar het begin van een nieuwe fase in het leven dat God ons geeft. In een kerkelijke uitvaartdienst ligt daarom de klemtoon niet zozeer op wat voorbij is, maar wel op wat komt. Voor de overledene is dat het leven in wat we traditioneel ‘het hiernamaals’ noemen. Voor de nabestaanden is dat een nieuwe verbondenheid met de overledene ervaren.

Verrijzenis

Geloof in het leven over de dood heen en de hoop op verrijzenis zijn voor christenen centrale geloofspunten, hoe abstract ze in onze wereld ook lijken.
Dit overstijgt immers ons kennen. Verrijzenis is de rechtlijnigheid van het leven negentig graden ombuigen en een nieuwe dimensie betreden waar geen woorden noch beelden het ware leven beperken…
Soms hebben we rituelen en woorden nodig waarmee we ons kunnen toevertrouwen aan een werkelijkheid die ons overstijgt, ook met alle vragen en twijfels daarrond.

Inbreng vanwege de familie

In opvolging van ons bisdom geven we ook in ons Mariaparochie de voorkeur aan een uitvaart in een gebedsviering. 
De uitvaartliturgie heeft een weloverwogen structuur en reikt woorden en gebaren van troost en hoop aan.
Een goede keuze uit de bestaande Schriftteksten en gebeden maakt de viering aansprekend.
De liturgie voorziet in de mogelijkheid voor een persoonlijk afscheidswoord of – lied voor de afscheidsgebeden.
In afspraak met de parochie is eigen inbreng mogelijk in de voorbeden, in een moment van bezinning, …

Gesprek met de begrafenisondernemer

Je kunt de pastoor of de parochiegemeenschap zelf op de hoogte brengen van het overlijden van je dierbare. Anders zorgt de begrafenisondernemer hiervoor.
In jullie eerste gesprek geef je te kennen dat je voor een kerkelijke uitvaart kiest. Met hen worden – altijd in overleg met de parochie – plaats en datum vastgelegd. Zo kan al spoedig het overlijdensbericht uitgaan, met de nodige gegevens en een uitnodiging voor de “uitvaartliturgie”.

Contact met de parochie

Je mag na de eerste afspraken via de begrafenisondernemer een telefoontje of een bezoek verwachten van je parochiegemeenschap. Degene die de dienst zal voorgaan (gebedsleid(st)er, diaken, priester …), zal een afspraak maken voor een gesprek. Alle naaste familieleden die dat wensen kunnen daaraan deelnemen.
We spreken dan o.m. over de overledene en het verloop van de uitvaartdienst. De voorganger zal u ook uitleggen welke mogelijkheden er zijn wat betreft muziek, afscheidswoorden, symboliek, keuze van teksten…
We respecteren graag uw wensen en we maken de nodige afspraken die tot een uitvaartdienst zullen leiden waar je met een warm hart aan terugdenkt.

Na de dienst

Korte tijd na de uitvaart wordt u uitgenodigd voor een viering in het weekend waarin al degenen van wie recent werd afscheid genomen, worden herdacht. Op 2 november worden n.a.v. Allerzielen in één van de kerken alle overledenen van het voorbije jaar in een sfeervolle viering herdacht. Bij die gelegenheid bestaat meestal de mogelijkheid om het kruisje mee naar huis te nemen. Ondertussen kan u, als u dat wenst, nog bezoek krijgen vanuit de parochie of kunnen we u doorverwijzen naar initiatieven voor weduwen en weduwnaars of voor rouwenden die ondersteuning zoeken.

lees ook de brochure: als de dood ons overrompelt

 

 

 

 

 

Voor de kerken Buggenhout, Denderbelle, Lebbeke, Opdorp, Opstal, Wieze 
Neem bij een overlijden contact op met een begrafenisondernemer. Hij verzorgt de afspraken met de parochie.
De uitvaartverzorgers nemen:
voor de kerken van Buggenhout, Denderbelle, Lebbeke, Opdorp, Opstal en Wieze voorafgaand telefonisch contact op 052 41 05 95 
 

Elke derde zondag van de maand is er in de kerk van Buggenhout of Lebbeke een nadienst voor de overledenen met een uitvaart in de voorbije maand.

Voor begrafenisondernemers: klik hier voor het online invullen van de aanvraag voor een uitvaart.

 

 

 

 

uitvaart Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke