eerste communie
De eerste communie behoort, samen met het doopsel en het vormsel, tot de initiatiesacramenten. Het is dan de eerste keer dat een kind of volwassene de communie ontvangt.

Beste ouders, 

Denken jullie eraan om je kind in te schrijven voor de eerste communie? Jullie zijn van harte welkom! Weet wel dat niemand zich vandaag verplicht hoeft te voelen in z’n keuze voor de eucharistie. Meer dan ooit is geloof iets waar jullie in alle vrijheid voor kiezen: een keuze waar jullie best in het gezin ook even rustig over nadenken. Ook in het ‘eerstecommunietraject’ zullen jullie immers als ouders actief betrokken worden. 

Is je kind gedoopt (of wensen jullie het te laten dopen)? Willen jullie samen met je kind(eren) verder ingroeien in het geloof van waaruit we op zondag samen vieren? Zijn jullie bereid om de komende maanden verder kennis te maken met de eucharistie en de plaatselijke geloofsgemeenschap? Dan gaan we heel graag met jullie op stap het komend werkjaar… 

Eucharistie 

De eucharistie is een dankbaar vieren van de grote liefde die God ons heeft getoond in het leven, sterven en verrijzen van Jezus. In de eucharistie beluisteren we telkens opnieuw Zijn woord en we gaan met Hem aan tafel, net zoals Hij op het laatste avondmaal deed met zijn leerlingen.

Eerste communie 

Door de eucharistie groeien we in de kerkgemeenschap. De “eerste communie” ligt dus in het verlengde van het doopsel en betekent dat men voor het eerst deelneemt aan de eucharistie zoals die op zondag (of de vooravond ervan) wordt gevierd in de katholieke kerk. De zondagseucharistie is voor christenen immers een belangrijke schakel in het geloof en de gemeenschap waarin dit geloof gevierd wordt.

Elk jaar nodigen wij jonge kinderen in onze parochie uit om deel te nemen aan de eerste communieviering in de kerk van Buggenhout of Lebbeke waar wekelijks eucharistie wordt gevierd. Graag willen wij, in een samenwerking met de scholen, enkele stapjes zetten om de eerste communicanten en hun families te helpen thuiskomen in de plaatselijke geloofsgemeenschappen.

‘Thuiskomen’… een traject 

Hoe kom je ergens ‘thuis’? Heel eenvoudig, eigenlijk: door er af en toe te zijn, door te proeven van wat er gebeurt en al doende meer en meer vertrouwd te geraken met de gastheer en zijn huis. Daarom ook voorzien we op weg naar de eerste communie een bescheiden ’eerste communietraject’ voor de eerste communicanten en hun families. Op het menu staan enkele catechetische activiteiten (oudermomenten, kerkbezoek, eerste-communie-tocht,…) en uiteraard verwachten we jullie enkele keren in de zondagseucharistie in de kerk van Buggenhout of Lebbeke om mee te vieren en om zo stap voor stap in te groeien (‘ingroeivieringen’). Daarbij blijven de godsdienstlessen op school uiteraard een belangrijke sleutel om kinderen van 6-7 jaar ook inzichtelijk te helpen groeien in geloof.

De eerste communieviering

We voorzien op 1 mei eerste communie te vieren in de twee kerken van de Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke waar wekelijks de eucharistie wordt gevierd (de kerk van Buggenhout en Lebbeke). Net zoals elke zaterdag/zondag zal er bij deze gelegenheden gevierd worden met veel zorg en aandacht voor kinderen en gezinnen. Door een goede spreiding is het feest voor iedereen: voor de communicanten die een bijzonder plekje hebben in de liturgie, voor de families die van dichtbij meevieren en voor de parochiegemeenschap die zich week na week samengeroepen weet rond het Woord en de Tafel van Jezus.

 

thuis catechese

Bekijk ons infofilmpje.

INSCHRIJVINGEN VOOR 2025 wordt binnenkort geopend
Ben je niet ingeschreven kom dan eerst naar de infomomenten.

Meen je een bewuste keuze te kunnen maken: schrijf je dan in voor de eerste communie en noteer onderstaande datum van info- en startmoment. Schrijf nu in.

Voor de eerste communie ben je welkom op zaterdag ... oktober 2024 om 16:30 u. in de kerk van Buggenhout of zondag ... oktober om 09:30 u. in de kerk van Lebbeke voor een info - en startmoment met aansluitend de eucharistie. Je bent vrij om te kiezen en je ziet maar wat je het best past. De info op beide plaatsen is gelijk. 

 

 

 

 

Werkmateriaal voor de viering

De liedjes voor de eerste communie in 2024 zijn definitief. 

Wil je de liedjes of refreintjes thuis of in de klas al eens doornemen, dan kun je hier alvast eens naar luisteren:

Tot 7 maal 70 maal.mp3

Superdag.mp3

Alleluia.mp4 (enkel Refrein en eventueel eerste strofe)

Alles wordt nieuw.mp3 

Dank u goede Vader.mp3  

Houden van God.mp4

Om de schaapjes bij Jezus de Goede Herder wat van gelijk formaat te behouden kan dit sjabloon uitgeprint worden op een A3. 

Orde van dienst voor de viering. Graag spreken we af met een coördinerende ouder voor de viering. We overlopen nog eens de voorbereiding, het boekje en plannen ook een repetitie in. Neem tijdig contact op met de pastoor 052410595.

 

 

Thuis catechese

Welkom in mijn huis!

Deze tocht door het eigen huis wil eerste communicanten en hun gezin laten stilstaan bij de band tussen het dagelijkse leven en de eucharistie. Aan de hand van een tochtkaart en een reeks fiches met toelichting en uitleg kan het hele gezin op weg gaan. De eerste communicant wijst de weg.

Eerste communievoorbereiding in het gezin: Ken je Jezus al? (met dank aan dekenaat Genk)

Bidden thuis: huisliturgie voor de zondagen van de veertigdagentijd.