Samenwerken met WZC’s!

Er is zeker iets voor te zeggen om met de bewoners samen te werken. We proberen hen te betrekken bij het parochiegebeuren door activiteiten te houden die bij hen kan doorgaan. Het kerkelijke aspect is voor de meeste nog steeds gekend en door hun medewerking nemen ze een plaats in het geheel.

Lees meer

Vredeslicht 2023 in onze Mariaparochie

Vredeslicht in onze gemeenschap Vorig weekend werd het vredeslicht vanuit Buggenhout en Lebbeke in onze kerken gebracht. Het is als een lopend vuur van hoop en vrede. Het vredeslicht kan je best vergelijken met een soort olympisch vuur dat zich weet te verplaatsen van het ene naar het andere punt...

Lees meer

Bedankingsconcert en receptie 2023

We willen alle medewerkers danken die zich inzetten op onze Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke. Op zaterdag 18 november 2023 om 19 u. in de kerk van Opstal was er een bedankingsconcert met aansluitend een receptie.

Lees meer

Naamopgave kandidaat-vormelingen 2023

Bij mijn doopsel kozen mijn ouders mijn naam. Mijn naam dat ben ikzelf. Niet alleen voor hen ben ik uniek, mijn naam staat ook geschreven in de palm van Gods hand. Vandaag mag de parochiegemeenschap getuige zijn bij het opgeven van mijn naam als kandidaat voor het vormsel.

Lees meer

Maria Ten Hemelopneming in onze Mariaparochie

Op het hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming waren er vieringen in de kerk van Lebbeke en een avondviering aan de boskapel Buggenhout. Deze werden respectievelijk opgeluisterd door het koor Lietbeca en ’t Muziek. Na de vieringen was er tijd voor een babbel met een drankje

Lees meer

Mariaprocessie 2023

Ons Heer was op zijn Hemelvaartdag voor O.-L.-Vrouw en bracht een zonnige dag om de kort versie van de Mariaprocessie te laten uitgaan.

Lees meer

Vormselvieringen 2023 in onze Mariaparochie

Samen met het doopsel en de eucharistie behoort het vormselsacrament tot de drie initiatiesacramenten. Ze wijden een mens in in het christelijke leven. Het Latijnse woord voor 'vormsel', confirmatio, betekent 'bevestigen' of 'confirmeren'. Door handoplegging en zalving met chrisma bevestigt en...

Lees meer

Eerste Communie 2023

De eerste communie is een bijzonder moment waarbij de ouders hun kind begeleiden naar een eerste volledige deelname aan de eucharistie. (de komende weken wordt deze pagina verder aangevuld)

Lees meer

Wereld Downsyndroomdag

Dinsdag was Wereld Downsyndroomdag - gevierd in de 3e maand van het jaar op de 21e dag, wat de drie exemplaren van het 21e chromosoom in het syndroom van Down betekent. We blijven zoeken in onze Mariaparochie om manieren te vinden waarop de katholieke kerk personen met een verstandelijke en...

Lees meer

Eerste communie tocht 2023

De afgelopen dagen waren er in de kerk van Opstal catechese mogelijkheden voor de eerste communicanten in de Mariaparochie. In de vorm van een leerrijke en kindvriendelijke tocht waren er eerste communietochten in de kerk, met aansluitend een zangmoment met de liederen voor de eerste communie.

Lees meer

Kruisoplegging 2023

Zondag 26 maart in de kerk van Lebbeke en zaterdag 18 maart in de kerk van Buggenhout was er kruisoplegging tijdens de weekendeucharistie in die kerken. Het is een stap op weg naar het vormsel: bewust worden van het teken van het christen zijn en van de diepe betekenis die voortvloeit uit de...

Lees meer

Koffiestoppen op onze Mariaparochie

Vorig weekend was er koffiestop aansluitend op de eucharistie in de kerk van Buggenhout en Lebbeke. De Koffiestop is een echte traditie! Een kop koffie ten voordele van Broederlijk Delen. Eventjes stilstaan bij de arbeid die in verre landen wordt verricht voor onze koffie. In Buggenhout werd ook de...

Lees meer

Driekoningen 2023

Driekoningen is een oud en populair feest. De taart met de boon of een klein porseleinen beeldje heeft nog steeds een plaats in het feestgebeuren. Wie de boon vindt draagt voor een dag de kroon.

Lees meer

Kerstvieringen 2022

De vreugdegezangen van Kerstmis in Buggenhout, Opstal en Lebbeke waren hartverwarmers en stimulansen voor ons geloof. Al wie de vieringen verzorgde brachten pareltjes die meegenomen konden worden naar de verdere vieringen thuis of bij wie men te gast kon zijn. De pastoor legde het Kerstkind in de...

Lees meer

Kerststalselfie 2022

Kerststallen spreken tot de verbeelding en brengen de verre God zo dichtbij tot zelfs in de huiskamer. Die nabijheid van God in het Kerstkind Jezus is ideaal om thuis over het geloof te spreken en over de voorkeursliefde voor de kleine mensen, zelfs voor hen die in de kou staan of niets meer hebben...

Lees meer

De vriendin van de brandweer…

Begin december vieren veel brandweerkorpsen de heilige Barbara. Ook in onze Mariaparochie komen de korpsen van Buggenhout en Lebbeke naar de respectievelijke kerk voor een kort gebedsmoment. Traditioneel is dit de eerste zaterdag van de maand december voor het korps Lebbeke en de tweede voor die van...

Lees meer

Bijeenkomst acolieten Mariaparochie

Op 31 oktober zijn we met de acolieten samengekomen voor wat vorming en samenzijn, tevens om te bedanken voor de dienstbaarheid het hele jaar door. Zoals bij elk engagement vraagt acoliet-zijn tijd en inzet elke week/maand opnieuw. We zijn blij dat we een mooi groep van jongeren hebben die zich als...

Lees meer

Anne-Sophie en Down the road

In het voorjaar kregen we in de sacristie van Anne-Sophie een geheim bericht, we mochten het aan niemand zeggen: ze zou meedoen aan Down the Road. Ze zou ook een aantal weken afwezig zijn als acoliet voor de vieringen. We beloofden dat we zouden proberen het stil te houden en zij beloofde de...

Lees meer

Acolietendag 2022 Mariaparochie

een bedankingsmoment voor de acolieten, een jaarlijkse daguitstap. Binnen de acolietenwerking ontstond er een verantwoordelijk team onder de oudere acolieten... Titilayo, Matthias en Yoran nemen de zorg op zich voor de werking.

Lees meer

Eerste communies in de Mariaparochie

Eerste communies zijn niet altijd gemakkelijk, omdat veel kinderen de eucharistie niet meer kennen. En toch kiezen sommige ouders ervoor. We hopen dat het een gebeuren mag zijn waarin men nadenkt over zijn eigen doopsel en kinderen meer laten deelnamen aan het kerkelijk leven.

Lees meer

Acolietenbijeenkomst

Jongeren in de kerk wordt een zeldzaamheid. Maar als ze er zijn brengen ze een zekere frisheid. Ze kennen de kerk van nu en niet van het verleden en vertrekken niet vanuit ‘hoe het al altijd is geweest’. Ze hebben de flexibiliteit om in het nu te staan.

Lees meer

Allerheiligen 2021

Allerheiligen is een van de grote hoogdagen waar we aandacht hebben voor de mensen die voor ons hebben geleefd.

Lees meer

Zoeken

Dekenaal nieuws