Diaconie  -  De kerk heeft oog voor de noden van mensen en kiest bewust voor wie klein en kwetsbaar is in onze samenleving

Rouwzorg

Met onze Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke willen we werken aan een rouwzorg equipe die parochiaal wordt gedragen. In deze rouwequipe willen we nadrukkelijk werken aan het christelijk en kerkelijk perspectief op rouwbegeleiding. We willen ook een impuls geven aan de uitbouw van een geïntegreerde rouw- en uitvaartpastoraal in parochiaal verband.

Zorg voor zieken: Ziekenbezoek

Samana is een vereniging van en voor chronisch zieken, zorgbehoevende personen en gezonden die het voor elkaar opnemen. De doelstelling van deze werkgroep is de zieken en hoogbejaarden van onze parochie op te sporen, te bezoeken, en waar het kan met raad en daad van dienst te zijn. We proberen hun sociaal isolement te doorbreken door een waaier van activiteiten aan te bieden. Centraal staat het regelmatig huisbezoek. We organiseren tal van ontspanningsmomenten, bedevaarten, uitstappen, vakanties... Deze werking wordt gedragen door vele vrijwilligers.

Zorg voor zieken: Ziekencommunie

Tijdens de vieringen bidden wij geregeld voor onze zieken. En op verschillende momenten kan er ook communie aan huis worden gebracht bij de thuisgebondene.

Op hoogdagen wordt de H. Communie door vrijwilligers aan huis gebracht bij zieken en bejaarden die hun verlangen uitdrukkelijk kenbaar hebben gemaakt. Ook tijdens andere vieringen kan men de H. Communie in een pixus- of ander doosje meenemen voor een zieke of bejaarde. Mensen die deze zending op zich willen nemen (op Hoogdagen zowel als andere zondagen), kunnen een pixis vragen of zelf in een klein mooi doosje voorzien om daarin het H. Brood, de Eucharistie weg te dragen. Ze kunnen dat bij de communie ontvangen (hun beurt in de rij), of voor de communie mee de kring maken in het koor aan het altaar, bij het uitdelen van de communie. Ze worden hoe dan ook gezonden naar de zieke toe, in Jezus’ naam. We dragen allemaal een verantwoordelijkheid: we willen niemand vergeten, zeker niet iemand die het zozeer verlangt. Het is daarbij een mooi getuigenis van ons eigen geloof in de Verrezen Heer die zich aan elk van ons blijft geven.

Neem contact op met één der secretariaten voor meer info

Zorg voor zieken: Ziekenzalving

De ziekenzalving, vroeger als het sacrament van de stervenden beschouwd, werd door Vaticaan II uitdrukkelijk geherwaardeerd als sacrament van de zieken. Wanneer je omwille van ziekte of hoge leeftijd gedurende een lange tijd begrensd bent in je mogelijkheden kan je het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. In dit sacrament kan je ervaren hoe de Heer de lijdende mens nabij wil zijn, hoe Hij steun, troost en bemoediging wil schenken. Vaak hebben mensen angst en schroom om over de naderende dood te spreken. Uit ervaring weten we dat een ziekenzalving die tijdig gebeurt - bewust geleefd in de familiekring - het afscheid voorbereidt en draaglijker maakt.

Welzijnszorg

Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

Broederlijk Delen

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. Toch leven er mensen in armoede. Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in het Zuiden. Dat is voor ons de oplossing.

Wereld Missie Hulp (Rode kledingcontainers)

Wereld Missie Hulp (WMH) is een christelijke vzw die via ontwikkelingsprojecten de leefomstandigheden van mensen wil verbeteren op een duurzame manier. WMH krijgt geen subsidie en kan daardoor volledig onafhankelijk werken. WMH helpt kansarme mensen over de hele wereld. Jaarlijks worden zo'n 250 ontwikkelingsprojecten ondersteund. De middelen daarvoor haalt WMH hoofdzakelijk uit de inzameling van kledij.

Adem - Tocht ... voor 60+

Mensen hebben een plek nodig om op adem te komen en om samen met tochtgenoten stil te staan bij wat hen ten diepste bezighoudt ...
De bijeenkomsten van Adem-Tocht bieden kansen tot ontmoeting.De leden zoeken er naar de zin en de opdracht van hun leven. Het evangelie is hun inspiratiebron.

Levens- en zinvragen klinken na het pensioen indringender dan ooit.

Hoe beleven 60-plussers het ouder worden? Hoe geven ze relaties gestalte? In wie en waarin geloven ze en welke bronnen boren ze aan? Hoe staan ze als christenen tegenover maatschappelijke uitdagingen en ethische vragen, tegenover kerk, tegenover andere culturen en levensbeschouwingen? Welke keuzes maken ze?

 

 

 

 

diaconie - Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke