Ik beloof je man / vrouw te zijn en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven. uit de huwelijksliturgie

Het onverdiende geluk te mogen beminnen, bemind te worden en samen zorg te mogen dragen voor nieuw leven, heeft mensen steeds doen vermoeden dat hun liefde het louter menselijke overstijgt. In de kerk spreekt men over het sacrament van het huwelijk: in de menselijke levens- en liefdesgemeenschap tussen man en vrouw herkent de kerk Gods liefde.

Naast het gegeven-zijn aan de ander is trouw een ander kenmerk van de goddelijke liefde die in Jezus Christus zichtbaar werd. Gehuwde christenen willen deze goddelijke trouw present stellen in onze wereld. Ze kiezen ervoor zo trouw-als-God en zo goed-als-Jezus te zijn voor elkaar.

lees ook de brochure: Werken aan je relatie.

Klik voor: Praktische aanvraag van een huwelijk

 
Bij de voorbereiding op jullie huwelijk 

We raden trouwers aan om eerst samen na te denken over hun motivatie om voor de kerk te trouwen, over hun geloof en over de plaats en betekenis van God in hun leven en huwelijk. De thema’s die vanuit dit gesprek naar boven komen, helpen bij het kiezen van Bijbelteksten voor de huwelijksviering. Klik hier voor de suggesties…

Voor de vieringen in de kerken van de Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke kunt u alvast deze bundel eens doornemen. De verschillende documenten worden u bezorgd na telefonisch contact met de pastoor 052 41 05 95 of vindt u bij Praktische aanvraag van een huwelijk

Huwelijksvieringen kunnen plaatsvinden van dinsdag tot zaterdag (niet op kerkelijke -en wettelijke feestdagen), in de namiddag (beginuur tussen 13:30 en 16:00).Een aanvraag doet je  rechtstreeks bij de priester en best 6 maand vooraf na telefonisch contact.

 

 

 

huwelijk

Enkel na telefonisch contact (niet via mail!) met de priester kun je het formulier invullen.