"Jezus ging de berg op en riep tot zich die Hij zelf wilde; en zij kwamen bij Hem. Hij stelde er twaalf aan om Hem te vergezellen en door Hem uitgezonden te worden om te prediken met de macht de duivels uit te drijven."

(Mc 3, 13-15)

Er zijn in de kerk verschillende vormen van dienstwerk en allen sluiten een bijzondere binding met Christus in. Wie in de kerk een opdracht krijgt of op zich neemt vertegenwoordigt en symboliseert Christus in de kerkgemeenschap.

Op verschillende wijze kan men antwoord geven wanneer men zich geroepen voelt om zich in Christus naam in dienst van de mensen te willen stellen.

Wie priester, diaken, pastorale medewerk(-st)er wil worden krijgt een eigen opleiding. Ook de roepingen voor het religieuze leven hebben hun vorming. Bij het maken van je keuze kan je steeds te rade gaan bij een priester. Voor meer info over de priesteropleiding in het bisdom Gent, kan je terecht bij Joris Polfliet

 

dienstwerk in de Kerk Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke