Voor onze parochies verandert er vanaf Kerstmis heel wat. De vieringen worden vanaf volgend weekend interparochiaal en gaan door in de kerk te Buggenhout op zaterdag telkens om 17.30 uur en te Lebbeke op zondag telkens om 10.30 uur. De afgelopen weekends was voor een aantal kerkplekken er een gevoel van loslaten van wat ooit eertijds de wekelijks weekend of geregelde weekendviering was. Toch is dit geen einde van de kerkplekken … de kerken blijven plaatsen van gebed en andere vieringen.

Kerstmis wordt daarom dit jaar voor al onze kerkplekken geboortefeesten van een vernieuwd geloof. We werden tijdens de dienst uitgenodigd om ons geloof opnieuw te ontdekken. En de liturgie is daarbij de beste leerschool om te groeien in dat geloof. 

 

De vreugdegezangen van Kerstmis in Buggenhout, Opstal en Lebbeke waren hartverwarmers en stimulansen voor ons geloof. Al wie de vieringen verzorgde brachten pareltjes die meegenomen konden worden naar de verdere vieringen thuis of bij wie men te gast kon zijn. De pastoor legde het Kerstkind in de kribbe en drukte daarmee uit dat alle aanwezigen in de kerken en alle thuisgebonden zieken Christus ook verwelkomden in hun leven.

 

De kerstwensen werden uitgewisseld en mochten meegenomen worden naar de buurten, wijken en straten waar we leven en ook in de woon-zorgcentra. Daar kunnen we verder klinken en zingen en wensen uitwisselen van vrede aan elkaar. Het zou tof zijn mocht het kerstvieren in de kerk verder vibreren in onze gemeenschappen.

 

Bedankt aan allen voor de mooie viering!

deze tekst werd gepubliceerd in Week: 52 (nummer van woensdag 28 december 2022)  Editie: 2172 – Kerk en Leven Lebbeke en  Editie: 2045 – Kerk en Leven Buggenhout

 

Kerstviering Buggenhout 2023
Kerstviering 2022
Kerstviering Buggenhout 2023
Kerstviering 2022
Kerstviering Buggenhout 2023
Kerstviering Buggenhout 2023
Kerstviering Buggenhout 2023
Kerstviering 2022
Kerstviering Buggenhout 2023
Kerstviering Buggenhout 2023
Kerstviering 2022
Kerstviering Buggenhout 2023