EC tocht 2023
EC tocht 2023
EC tocht 2023
EC tocht 2023
EC tocht 2023
EC tocht 2023
EC tocht 2023
EC tocht 2023
EC tocht 2023
EC tocht 2023
EC tocht 2023

De afgelopen dagen waren er in de kerk van Opstal catechese mogelijkheden voor de eerste communicanten in de Mariaparochie.

In de vorm van een leerrijke en kindvriendelijke tocht waren er eerste communietochten in de kerk, met aansluitend een zangmoment met de liederen voor de eerste communie.

De eerste communietocht is een symbolische tocht in het kerkgebouw die de kinderen in gezinsverband afleggen in voorbereiding op hun eerste communie. Ze passeren zeven haltes. Telkens wordt een aspect van de geloofsgroei belicht en worden kinderen en ouders met elkaar in gesprek gebracht over geloof en leven.

De eerste communietocht is zo opgevat dat de kinderen en hun ouders hem zelfstandig kunnen doen. De volwassenen krijgen een volgboekje en de kinderen een routekaart. Mensen uit de parochie zullen instaan voor een goed onthaal en voor verdere begeleiding.
Deze tocht is speels en eigentijds uitgewerkt en vormgegeven en behoort tot de parochiale voorbereiding op de eerste communie.

Dank aan de catechisten en de begeleiders die zich hiervoor inzetten.

Toch blijft het ook belangrijk dat een kerkbezoek ook verder gaat dan catechesebijeenkomsten. Aansluiten bij de geloofsgemeenschap is wezenlijk om gedragen te groeien in een dynamiek die pas kan ontstaan na vele jaren trouw bij een gemeenschap te horen. De kinderen en jongeren zijn immers de toekomst van onze geloofsgmeenschap in de streek. We moeten durven onder ogen zien dat de kerktorengebonden gevechten relatief zullen zijn als we niet durven zien dat we geloof in de streek zullen moeten bestendigen.

Maart 2023

 

EC tocht 2023
EC tocht 2023
EC tocht 2023