Begin december vieren veel brandweerkorpsen de heilige Barbara. Ook in onze Mariaparochie komen de korpsen van Buggenhout en Lebbeke naar de respectievelijke kerk voor een kort gebedsmoment. Traditioneel is dit de eerste zaterdag van de maand december voor het korps Lebbeke en de tweede voor die van Buggenhout. Op die manier voorzien beide korpsen voor elkaars permanentie en voor de continuïteit van de dienstverlening.

Barbara van Nicomedië

Zij is de beschermheilige van gevaarlijke beroepen zoals de brandweer, tunnelbouwers, bergbouwers, mijnbouwers, artillerie, wapensmeden en alle andere ‘gevaarlijke beroepen’.

Zij was één van de veertien noodhelpers en was een dochter van de heiden Dioscurus. Haar vader sloot haar op in een toren, omdat ze weigerde te trouwen. Barbara liet een derde raam in de toren maken als teken van de Heilige Drie-eenheid, waarop Dioscurus haar voor de keuze plaatste: haar geloof afzweren of de dood. Barbara koos voor de dood. Zij werd eerst gemarteld met brandende toortsen en daarna onthoofd door haar vader, die op slag door de bliksem werd getroffen. Dit gebeurde omstreeks 306.

Barbara wordt daarom voorgesteld soms met een martelaarskroon of diadeem (band uit stof of metaal als teken van koninklijke waardigheid) op haar hoofd. Op haar hand of naast haar voeten bevindt zich een toren, meestal met 3 ramen. Mogelijk staat er op de toren een kelk (met hostie). Soms houdt ze deze kelk ook in haar hand en soms staat deze in het deurgat van de toren. Andere attributen van Barbara van Nicodemië zijn een palm, een toorts of fakkel, een boek, een zwaard, een kanonsloop of-kogels aan haar voeten.

Worsten of biefstukken

Beide brandweerkorpsen hebben ongeveer dezelfde agenda tijdens ‘hun’ dag: eerst naar de kerk in uniform, de recruten in werkkledij. Vervolgens keren ze naar de kazerne terug om iets te eten: een ‘bodem leggen’ zoals ze zeggen om goed te kunnen stappen en om nog andere redenen. Wouter Van Den Broeck, postverantwoordelijke voor Buggenhout en zonecommandant voor Brandweerzone Oost licht het verschil tussen de biefstukken in Lebbeke en de worsten in Buggenhout aan het minder aantal stopplaatsen in Buggenhout.

Een echte brandweerman weet dat een goede voorbereiding de helft van het werk is. Nadat de fond gelegd is gaan ze stappen en wordtaf en toe halt gehouden op bepaalde plaatsen waar ‘kleine brandjes’ moeten geblust worden, of ‘stoom’ afgelaten, of waar er kan gelest worden.

Immers, met alles wat met water is gemaakt kunnen ze goed over weg.

In de late namiddag gaan ze naar de plaats waar ze van een feestmaal genieten.

Meestal is dat ook het moment dat de recruten hun proeven tonen, ‘hun doop’… een vuurdoop is misschien niet passen als omschrijving, om volwaardig lid te worden van het vrijwilligerskorps van de brandweer.

Nieuwe kazerne

Ik kreeg een rondleiding in de nieuwe kazerne van Buggenhout. Een mooi gebouw, dat vooral indruk maakt door de praktische organisatie die je onmiddellijk terugvindt in de structurele organisatie van de bouw. Het boven gedeelte van de kazerne, waar men overlegt pleegt en eens tot rust kan komen, is goed aangepakt door de vrijwillige handen van de corpsleden. Er is door de aankleding meteen een warme en gemodelijke sfeer.

Dank

We hebben in onze Mariaparochie goede korpsen en zijn dankbaar om hun inzet en dienstbaarheid voor de bevolking. Niet altijd zijn de oproepen zonder gevaar.

 

Gebed voor de brandweerlieden

Almachtige God, beschermer van alles,
Uw kracht, macht en wijsheid
zijn een baken van licht voor iedereen:
geef speciale zegening aan brandweerlieden,
zodat wij worden beschermd tegen kwetsuren
tijdens het uitvoeren van onze plicht.
Help mij met uw liefdevolle zorg, terwijl ik werk,
het leven te redden en de eigendommen van alle mensen,
jong en oud.
Geef me de moed en de alertheid om mijn buren en alle anderen,
die ik heb beloofd om te helpen,
die betrokken zijn bij brand of ongeval te beschermen.
Zegen mij op voorspraak van de heilige Barbara.
Amen.

 

Geert C. LEENKNEGT, priester

 

deze tekst werd gepubliceerd in Week: 50 (nummer van woensdag 14 december 2022)  Editie: 2172 – Kerk en Leven Lebbeke en  Editie: 2045 – Kerk en Leven Buggenhout

 

Brandweer 2022 Buggenhout
Brandweer 2022 Lebbeke
Brandweer 2022