We danken Goedele Gouwy voor de project reportage die ze heeft gemaakt naar aanleiding van het priesterjubileum (04 juli) van Z.E.H. Geert C. LEENKNEGT gevierd in de O.-L.-Vrouw Geboortekerk Lebbeke op 02.07.2023.

Wie een foto in hogere resolutie wil kan een bericht zenden naar fotospriesterjubileum

 

 

 

 

 

zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702

Dank aan iedereen die aan de viering heeft meegewerkt en waardoor het een mooie en stijlvolle dienst werd.
Dank aan iedereen die aanwezig was: het deed priester Leenknegt ongetwijfeld deugd.

 

zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702

De verwijzing van priester Leenknegt naar de afwezigheid van zijn zieke vader was niet alleen voor de familie een pakkend moment, velen van ons voelden en deelden in de emoties.

 

 

zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702

Hierbij een stukje uit een artikel van James Emery White om over na te denken:

Bid voor je pastoor.
Steun je pastoor.
Realiseer je dat ze emotionele en mentale tanks hebben die net zo uitgeput kunnen raken als jij.

Maak ze niet langer de bliksemafleider voor alles wat er in onze wereld gebeurt. Geef ze gratie terwijl ze proberen dingen uit te zoeken als je spirituele leider. Als je het niet met ze eens bent, prima. Maar als je dat doet, verwar dan niet ideologie met theologie, verwar niet tertiaire (secundaire) kwesties met primaire kwesties. Leer akkoord te gaan om het aangenaam oneens te zijn. Of zoals Augustinus zou hebben gezegd: “In essentie, eenheid; in niet-essentiële zaken, vrijheid; in alle dingen liefdadigheid.”

De gemiddelde pastoor/pastor heeft geen speciale behandeling nodig, alleen een humane, liefdevolle, gratievolle behandeling. Het soort dat je zelf zou willen.

 

Dank aan de VZW Dekenale Werken van het dekenaat Lebbeke voor de receptie en dank aan de secretariaatsmedewerkers en de onthaalploeg voor de praktische organisatie.

 

zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702
zilveren priesterjubileum Geert C. Leenknegt 20230702

Opnieuw herbronnnen

 

Tijdens de viering van het zilveren priesterjubileum van Geert Leenknegt mochten we een gebed bidden voor de priesters en de parochie. Het werd door velen geapprecieerd en gevraagd om het te delen tot inspiratie en als een uitnodiging voor iedereen. We publiceren het daarom ook hier:

Gebed voor onze priesters en parochie 

God, door de handen van Maria
vertrouwen wij U
onze Mariaparochie toe.
Wij vragen U
om een vernieuwde uitstorting
van Uw Heilige Geest,
opdat onze parochie levend mag worden
zoals Gij het bedoelt.

Zegen onze priesters, diakens
en alle mensen
die in onze parochie
actief zijn.
Beziel hen
met Uw Geest van waarheid,
enthousiasme en ijver,
opdat zij hun verantwoordelijkheid
in het verspreiden van de Blijde Boodschap
ten volle kunnen blijven waarnemen.

Zegen alle pastorale activiteiten.

Roep mensen die bereid zijn
het Evangelie daadwerkelijk te beleven,
en mee te werken
aan de opbouw van onze parochie.

Sta onze gezinnen bij,
opdat er opnieuw plaats mag komen
voor de christelijke waarden in de opvoeding,
en sterk hen in het verlangen
zich opnieuw te komen herbronnen bij U.

Zegen alle kinderen en jongeren,
en maak hen Uw roeping
voor hen bekend.

Ontferm U ook over
alle zieken,
eenzamen,
en mensen die het moeilijk hebben;
bied hen vertroosting
en concrete oplossingen
voor hun noden.

Maria, Moeder van de Kerk,
bescherm onze Mariaparochie en leid haar. 

Amen.