We willen alle medewerkers danken die zich inzetten op onze Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke.

Op zaterdag 22 oktober 2022 om 19 u. in de kerk van Lebbeke was er een bedankingsconcert met aansluitend een receptie.

Jullie inzet is soms gezien, soms onopgemerkt, soms in grote dingen, soms in kleine bijdragen, op basis van af en toe of zelfs op regelmatige basis, tot zelfs wekelijks, of soms meer. Het kan niet onderschat worden wat medewerkers op een parochie doen. Het is niet goed als we het pas beseffen als we iemand eens missen door omstandigheden. 

Daarom willen we jullie uitdrukkelijk danken!

Aan het orgel Johan Eyckerman en op traverso Eric Van Ransbeeck brengen een aantal werken met tussendoor een paar korte bedankingswoorden. Wie niet kon aanwezig zijn kan het bedankingsconcert hieronder integraal nog eens meebeleven. 

 

Nogmaals: hartelijk dank!!!

 

 

bedankingsconcert medewerkers 2022.10.22
bedankingsconcert medewerkers 2022.10.22
bedankingsconcert 2022.10.22
bedankingsconcert 2022.10.22
bedankingsconcert 2022.10.22
bedankingsconcert 2022.10.22
bedankingsconcert 2022.10.22

Zaterdag 22 oktober had een bedankingsconcert plaats voor alle medewerkers van de Mariaparochie in de kerk van Lebbeke.

Hoewel we de verwarming nog niet hadden/hebben opgezet, uit besparingsoverwegingen, was het toch een warm gebeuren. De unieke combinatie van traverso, bespeeld door Eric Van Ransbeeck, en het orgelspel van Johan Eyckerman, respectievelijke gewezen en huidige organisten titularissen van de O.-L.-Vrouw Geboorte kerk, werd geapprecieerd. De projectie op het scherm maakte ook dat iedereen betrokken werd in het zien hoe de vingervlugheid en het voetenwerk gebeurt wanneer het orgel bespeeld wordt. Beide uitvoerders werden dichter in beeld gebracht en zorgden voor een interactievere aanwezigheid ook van de aanwezigen.

Afwisselend werden er tussendoor dankwoorden uitgesproken. Tina Blommaert, lid van de parochieploeg, verwees naar hoe we als broers en zussens met elkaar verbonden zijn en hoe we juist vanuit deze unieke verbondenheid ruzies steeds aan de kant leggen omdat we ons als familie net met elkaar verbonden weten. Pastoor Leenknegt liet weten dat de medewerking van gedoopte noodzakelijk is, hoe groot of klein de bijdrage ook is. Zonder dat is een geloofsgmeenschap niet meer mogelijk. Lakoniek verwijs hij dat ‘de tijd van pastoor Munte en moeder Cent’ definitief achter de rug is. Lutgart De Mol, voorzitter van de kerkraad van Lebbeke, bedankt alle kerkraadsleden van de kerken in de Mariaparochie. In het bijzonder overhandigde ze aan Hendrik Cleymans, gewezen penningmeester van de kerkraad van Lebbeke, het ereteken van St.-Bavo en de oorkonde van de bisschop van Gent. Hendrik heeft met een ongekende inzet, naast zijn punctuele en minitieuze zorg voor de financien, heel wat onderhoudsdossiers opgevolgd, waardoor de kerk vandaag beantwoordt aan de huidige normen voor een grondige restauratie. Samen met de verschillende leden van de kerkraad wordt er veel ongezien werk verricht op alle kerkplekken.

De aansluitende receptie met broodjes zorgde voor een ontspannen ontmoeting en gaf ruimte aan kennismaking met elkaar. Er werd uitgewisseld en gedeeld, gelachen en bij momenten ook serieus gepraat. Het was een boeiende avond die we liefst ook jaarlijks herhalen afwisselend in een kerk van onze Mariaparochie.

Alvast aan iedereen dank en vergeet niet je vrijwilligersformulier op de website in te vullen.

deze tekst werd gepubliceerd in Week: 44 (nummer van woensdag 2 november 2022)  Editie: 2172 – Kerk en Leven Lebbeke en  Editie: 2045 – Kerk en Leven Buggenhout

 

bedankingsconcert medewerkers 2022.10.22
bedankingsconcert medewerkers 2022.10.22
bedankingsconcert 2022.10.22
bedankingsconcert 2022.10.22
bedankingsconcert 2022.10.22
bedankingsconcert 2022.10.22
bedankingsconcert 2022.10.22
Logo Mariaparochie