Allerheiligen is een van de grote hoogdagen waar we aandacht hebben voor de mensen die voor ons hebben geleefd.

Tijdens de viering werd aan de kandidaat eerste communicanten de betekenis van de drie kruisjes voor het Evangelie uitgelegd en aangeleerd. 

Wie heiligen zijn werd tijdens de homilie toegelicht aan de hand van de Zaligsprekingen. De kandidaat vormelingen konden mee zoeken naar wat heiligen wel-of niet zijn aan de hand van stellingen die werden aangevinkt.

Alvast dank aan de vele medewerkers en aan hen die hebben meegevierd.

 

Zoeken

Dekenaal nieuws