De communicanten digitaal voorbereiden op hun eerste communie, even stilstaan bij 4 thema's: sacramenten vieren, bidden, geloven en mensen helpen.

Jullie hebben zonet kennisgemaakt met Flore, een enthousiaste kerkreporter.

Zij gaat, digitaal, mee op weg met de kinderen die zich voorbereiden op hun eerste communie. Op haar weg doorheen het Grootseminarie ontmoet zij christenen die haar vertellen over sacramenten vieren, bidden, geloven en mensen helpen.

Wat mogen jullie concreet verwachten?

  • Je vindt 4 thematische pakketjes: 
  1. bidden 
  2. geloven 
  3. sacramenten vieren 
  4. mensen helpen
  • Elk pakketje bevat telkens vier filmpjes. Één filmpje belicht het thema, een ander is een getuigenis, een derde bevat een uitdaging voor de kinderen en een vierde een lied dat aansluit bij het thema en dat thuis kan gebruikt worden.
  • De pakketjes  hebben uit zichzelf geen eigen volgorde, dus je beslist zelf welke filmpjes en in welke volgorde je deze impulsen aan de kinderen en ouders bezorgt.

Dit project is een samenwerking van IJD en CCV. Dank aan iedereen en in het bijzonder aan Flore!