Kerkraden

De kerkraad of kerkfabriek is een financieel bestuursorgaan door de overheid opgericht om te zorgen voor het onderhoud en de instandhouding van de kerkgebouwen, het beheer van de goederen en de geldelijke middelen, bestemd voor de uitoefening van de eredienst. De kerkraad dient te zorgen voor alle tijdelijke middelen die nodig zijn opdat de parochiale eredienst waardig zou kunnen gevierd worden. 
Verder is de kerkraad verantwoordelijk voor het beheer van haar eigen patrimonium, zowel van het roerende als van het onroerende, zowel voor het verwerven als vervreemden, of voor het verpachten of beleggen ervan. Van de leden van de kerkraad mag verwacht worden dat zij de kerkfabriek zouden beheren "als een goede huisvader", m.a.w. dat ze het patrimonium van de kerkgemeenschap met evenveel zorg en toewijding zouden behartigen als hun persoonlijke belangen.

 

O.-L.-Vrouw Geboorte Lebbeke 

Van rechtswege: Geert C. Leenknegt

Voorzitter: Luc Vermeiren - 052 41 39 64

Secretaris: Luc Pieters  - 0475 60 95 45

Penningmeester: Leo Quintelier - 0475 63 56 23

Lid: Chris Roels

Lid: Jean Pierre Moeyersoons 

H.H. Salvator Wieze

Van rechtswege: Geert C. Leenknegt

Voorzitter: Willy De Bièvre  -  053 70 01 64

Secretaris: Luc Van Driessche  -  053 78 76 47

Penningmeester: Herman Heyvaert -  0472 33 20 40

Lid: Gustaaf Riemkens

Lid: Klaas Keppens

Sint-Martinus Denderbelle 

Van rechtswege: Geert C. Leenknegt

Voorzitter: Kris Beeckman -  0475 47 91 42

Secretaris: Josse De Nil  -  0475 57 79 10

Penningmeester: Wilfried Huttener  - 052 41 20 87 

Lid: Marc Van Riet

Lid: Godelieve Buyl 

Sint-Amandus Opdorp

Van rechtswege: Geert C. Leenknegt

Voorzitter: Kurt Demeersseman

Secretaris: Theo Drieghe

Penningmeester:  Myriam Stevens

Lid: Henri Heymans

Lid: Diane Vandebergh

Sint-Gerardus Majella Opstal

Van rechtswege: Geert C. Leenknegt

Voorzitter: Luc Van Mulders

Secretaris: Laurens De Coninck

Penningmeester:  Marcel De Clerck

Lid: Werner Van der Jeugt

Lid: Gustaaf Hiel 

Sint-Niklaas Buggenhout

Van rechtswege: Geert C. Leenknegt

Voorzitter: Johan Beeckman

Secretaris: Armand De Raedt

Penningmeester: Ilse Caluwaerts 

Lid: Jozef Aerts

Lid: Peter Roggeman 

Dekenaal nieuws