Congregatie van de zusters van de H. Vincentius a Paulo te Buggenhout

 

In 1854 vestigden zich 5 Vincentiuszusters uit Deinze in Buggenhout. Misschien wel op vraag van Dr. Van Baveghem omdat hij wist hoe belangrijk onderwijs is voor kinderen.

Er was reeds onderwijs in Buggenhout maar een tehuis voor 'weeskinderen' was er zeker nodig. De zusters waren vergezeld van 8 weeskindjes. Aanvankelijk heette deze stichting het Sint-Jozefshuis. Later primeerde het voorbeeld en de geest van Vincentius, die zich in Parijs ontfermde over verlaten straatkinderen.

Maar het bleef niet bij deze 5 en deze 8. In 1863 werd de stichting onafhankelijk van Deinze. De dochter van Dr. Van Baveghem, Zuster Adriana, was een van de eerste jonge dames die zusters kwam vervoegen.

Rond de jaren 1900 was - volgens de archieven - de Kloosterstraat een echte bouwwerf. Om 200 kinderen te herbergen waren er heel wat gebouwen nodig. De bouw ervan werd gefinancierd door rijke families uit Buggenhout en ook daarbuiten. Een vermeldenswaardige naam is zeker deze van de Levis-Mirepoix, wonende in Brussel en later in Parijs. Deze familie was verwant aan de familie de Bournonville, weldoeners van onze Boskapel, en dan is de link gauw gevormd.

In 1921 opende de school een internaat. Dit was een financiële ondersteuning voor de verdere uitbouw. Er kwam heel vroeg een lagere cyclus humaniora, een handelsklas, een naaischool, een huishoudschool. In 1965 zelfs een volwaardige humaniora, momenteel een middelbare school met ASO en TSO richtingen. En de basisschool Sint-Vincentius stapt fier in de rij.

Het aantal zusters groeide ook aan. Tot op heden hebben 170 zusters gepoogd te leven naar het voorbeeld van hun patroon. Dat beperkte zich niet tot het onderwijs in Buggenhout. Vestigingen kwamen er in het gasthuis te Buggenhout, onderwijs in Opstal, Malderen en Voorde, ziekendienst aan huis in Ruysbroek (Brussel) en Ninove, bijstand in de OCMW’s van Kallo en Amonimes.

Met dank aan zuster Rita

Zoeken

Dekenaal nieuws