Op 11 november blijven we ieder jaar even stilstaan om met respect terug te denken aan hen die tijdens de wereldoorlogen aan de vuurlinie stonden en gestreden hebben voor onze vrijheid.

Dit jaar zal het hulde moment opgenomen worden in de weekendeucharistie voor onze beide gemeenten Buggenhout op zaterdag en Lebbeke op zondag.

 

De pastoor herinnerde er vorig jaar aan in zijn woordje dat de herinnering aan de oorlog afneemt. Zeker de grote oorlog van ‘14-'18. Maar ook de oorlog ‘40-'45 raakt stilaan uit de herinnering. Jongeren weten er bitter weinig over. Maar de ouderen, die deze oorlog aan de lijve hebben ondervonden, weten er nog alles van. En bij sommigen heeft die oorlog hun leven getekend. De pastoor vertelde over zijn grootvader, die onder de indruk was toen hij zelf als jonge man werd samen gebracht met alle anderen en waaruit tien willekeurigen werden geexecuteerd omwille van een vermoorde Duitser. Ga maar eens bij een huisbezoek luisteren bij oudere mensen. Die oorlog is voor sommigen een breekpunt geweest in hun leven.

Is het beter erover te zwijgen of moeten we juist spreken van die oorlogen? Moeten de jongeren van vandaag weet hebben van die trieste jaren? Zeker is dat het zinloze doden van onschuldige nog altijd doorgaat tot op de dag van vandaag. Als men zich de voorbije oorlogen niet meer herinnert, laat men dan in ieder geval oog hebben voor de oorlogen die nu nog slachtoffers maken. Want wie zich het verleden niet herinnert, is gedoemd het over te doen. En als er één les kan worden getrokken uit het herdenken van slachtoffers is het dat zíj ons zeggen: voorkom dat er ooit nog een oorlog komt, zet je in om het zinloze doden en vernietigen te stoppen. Ja, de doden hebben een verhaal dat niet verjaart, hun verhaal is nog steeds actueel en van betekenis voor vandaag.

Voor de viering volgend jaar hopen we dat er zowel in Buggenhout en Lebbeke een samenwerking kan zijn met de vlaggen- en bloemenhulde aan de monumenten van de oorlogsslachtoffers.

Als geloofsgemeenschap steunen we deze manifestatie als een initiatief van het Gemeentebestuur in nauwe samenwerking met NSB-werking of NVOK, Vriendenkring voor Oud-Strijders, Anciens. Ook een samenwerking met de scholen zou goed zijn.

We kunnen alvast een aantal woorden van St. Franciscus van Assisi uit zijn Gebed om Vrede bidden.

Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede:

zodat liefde verspreid, waar men elkaar haat,

dat ik vergeef, waar men elkaar beledigt,

dat ik verenig waar men strijdt,

dat ik de waarheid spreek, waar dwaling heerst,

dat ik hoop wek, waar vertwijfeling heerst,

dat ik Uw licht ontsteek, waar duisternis is,

dat ik vreugde breng, waar leed woont.

 

11 november 2023
11 november 2023