Geachte heer/mevrouw,

In de loop van de voorbije maanden – sinds Allerzielen 2021 – hebben wij elkaar ontmoet naar aanleiding van een overlijden in uw familie of vriendenkring in een van de kerkplekken.

Ook als parochiegemeenschap vergeten wij onze overledenen niet en bidden wij elke zondagsviering voor hen.

Op woensdag 02 november – Allerzielen – zullen wij met u hen biddend gedenken tijdens een viering voor alle overledenen om 19 u.:

in de kerk van Buggenhout: voor wie een uitvaart had in de kerk van Buggenhout, Opdorp of Opstal

in de kerk van Lebbeke: voor wie een uitvaart had in de kerk van Denderbelle, Lebbeke of Wieze

In deze gedachtenisviering wordt u bij de offergang een gebedskaartje overhandigd.

U ontvangt ook het kruis-icoontje dat een blijvende uitnodiging is om de gedachtenis van onze overleden familieleden, vrienden en bekenden ook biddend trouw te blijven. Immers, zo zijn wij onze dierbaren het meest nabij.

Van harte nodigen wij u uit naar deze dienst. Eén iemand van de familie of kennissen wordt achteraan de kerk verwacht om het kruisje of kaarsje bij het begin van de viering naar voor te brengen. Wil je ook spontaan kenbaar maken aan de mensen die helpen bij de viering.

Hou er wel rekening mee dat er geen voorbehouden plaatsen zijn.

Als parochiepriester, als parochieploeg en als medemensen zijn wij, ook in alle andere omstandigheden, steeds tot uw dienst.

Met oprechte groeten, namens de parochieploeg en de uitvaartvoorgangers,

 

pastoor-moderator

 

 

Allerzielen 2022

Allerzielen

Een jonge vrouw zit in een zonnige kamer uit een enorme bijbel te lezen. Haar hoofd is geconcentreerd gebogen. Achter haar, bij het raam, zit een oudere man, mogelijk haar grootvader. Hij is afgestompt. In een lege stoel zit een schimmige figuur, misschien de grootmoeder van het meisje en de vrouw van de man. Ze is geen geest, maar een herinnering. Het is alsof het oog van de kijker zich een tijd herinnert waarin ze hier zat. Ze is overleden, en op Allerzielen, en ongetwijfeld vele andere dagen, wordt ze herinnerd en gemist. We zouden kunnen denken dat het niet lang zal duren voordat ook de man overlijdt, maar zelfs wanneer dit gebeurt, suggereren de lichte en heldere tinten van deze foto een hoopvolle bestemming.

Het schilderij is L'Absente (De afwezige op Allerzielen) 1889, door Walter MacEwen, een Amerikaanse kunstenaar van Schotse afkomst. MacEwen schilderde in Nederland, zijn werk sterk beïnvloed door schilderijen uit de Nederlandse Gouden Eeuw, met name Vermeer.

 

Allerzielen

50 Ik verklaar u, broeders en zusters, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven, noch het vergankelijke het onvergankelijke beërven. 51 Luister, ik vertel je een mysterie: we zullen niet allemaal slapen, maar we zullen allemaal veranderen - 52 in een flits, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken, de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

1 Korintiërs 15:50-52

 

Zei iemand dat er een einde zou komen,

Een einde, Oh, een einde, aan liefde en rouw?

Zulke stemmen spreken wanneer slapen en waken in elkaar overlopen,

De koude, sombere stemmen van de vroege ochtend

Wanneer alle vogels stom zijn in donkere november-

Onthoud en vergeet, vergeet, onthoud.

Na de valse nacht, warme ware stemmen, word wakker!

Stem van de doden die het koude leven raakt,

Door het bleke zonlicht nog eens ernstig spreken.

Vertel me nog eens, terwijl de laatste bladeren vallen:

“Lief kind, wat ooit zo met elkaar verweven was”

Kan niet worden verknoeid, noch het geschenk ongegeven.”

Nu bewegen de doden door ons allemaal nog steeds gloeiend,

Moeder en kind, minnaar en minnaar bevriend,

Zijn gewikkeld en samengebonden en vloeiend.

Wat is gevlochten kan niet worden losgevlochten -

Alleen de strengen worden rijker bij elk verlies

En het geheugen maakt koningen en koninginnen van ons.

Donker in licht, licht in duisternis, spin.

Als alle vogels naar een echt toevluchtsoord zijn gevlogen,

Wij die beschutting vinden in de warmte van binnen,

Luister, en voel je nieuw gekoesterd, nieuw vergeven,

Terwijl de verloren menselijke stemmen door ons heen spreken en zich vermengen

Onze complexe liefde, onze rouw zonder einde.

Allerzielen – May Sarton

 

Vader van allen, we bidden tot u voor degenen van wie we houden maar die we niet meer zien. Schenk hen uw vrede, laat eeuwig licht op hen schijnen, en in uw liefdevolle wijsheid en almachtige kracht werk in hen het goede doel van uw volmaakte wil; door Jezus Christus, onze Heer, die leeft en regeert met u en de Heilige Geest, één God, nu en voor altijd. Amen

collecte Allerzielen