‘Wij smeken u: laat u met God verzoenen. Nu is er die gunstige tijd, vandaag is het de dag van het heil’ (2 Kor 5,20.6,2)

Met aswoensdag begint de lange voorbereidingstijd naar Pasen, het Verrijzenisfeest.

Veertig dagen worden we uitgenodigd om stil te staan,  te reflecteren bij de kern van ons bestaan: Wie, wat doet mij leven?  Het begint bij aswoensdag: een as-kruisje op ons voorhoofd:  teken van zoveel vergankelijkheid maar ook van hoop:  dit kruis is niet het einde, we gaan samen de weg naar Pasen.

Kom haal je askruisje in de viering in Lebbeke.

Wat kan ik doen tijdens de vasten?

De veertigdagentijd is een tijd van soberheid, méér toeleg op het bidden en  grotere aandacht voor de liefde tot de naaste.

Bidden: misschien kun je ergens in het weekend aansluiten bij de eucharistie in Buggenhout op zaterdag om 17:30 u. of op zondag in Lebbeke om 10:30 u.

Solidariteit: er zijn verschillende initiatieven op onze kerkplekken die aandacht vragen om broederlijk te delen. Neem deel aan één van de koffiestops of neem bewust deel aan de financiele omhalingen die gebeuren voor Broederlijk Delen.

Soberheid: lijkt misschien niet meer van deze tijd en toch. We verwijzen naar het citaat uit de encyclieken van de paus Benedictus en Franciscus en geven je graag volgende punten mee die je kunnen helpen om een verantwoord sobere vasten te houden:

  • onder meer door de verwarming lager te zetten,
  • Fair Trade-producten te kopen
  • geen vlees te eten (of minstens éénmaal per week je ervan te onthouden)

Ik wens aan iedereen een zinvolle en deugddoende vasten  en veertigdagentijd!

Geert C. Leenknegt, priester

 

 

aswoensdag

“Wij moeten echter ook wijzen op de zeer ernstige verplichting de aarde door te geven aan toekomstige generaties, in een zodanige toestand dat ook zij haar waardig kunnen bewonen en haar verder cultiveren. Dit houdt in dat we het tot onze plicht moeten rekenen “gezamenlijke beslissingen te nemen na een verantwoorde afweging ten aanzien van de weg die moet worden ingeslagen, beslissingen die gericht zijn op de versterking van het verbond tussen de mensen en het milieu, een verbond dat een weerspiegeling moet zijn van de creatieve liefde van God, van wie wij komen en naar wie wij op weg zijn”.”

Nr. 50 uit de encycliek Caritas in Veritate.

 

Paus voor veertigdagentijd: ‘Laat los, durf te hopen en dromen’

Laat je alvast inspireren door de boodschap van paus Franciscus.

Dierbare broeders en zusters

> Download de boodschap meteen in pdf-vorm.

Wanneer onze God zich openbaart, brengt Hij altijd een boodschap van vrijheid: ‘Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd’ (Ex 20,2). Dit zijn de openingswoorden van de decaloog, gegeven aan Mozes op de berg Sinaï. De uittocht waarover God sprak, resoneerde diep bij hen, want de herinnering aan hun slavernij was nog levendig en pijnlijk. In de woestijn ontvingen ze tien leefregels als een weg naar vrijheid. We noemen ze geboden om de kracht van Gods liefde, waarmee Hij zijn volk vormt, te benadrukken...

 

Broederlijk Delen

Christine uit Djuma, legt samen met jongeren voor grond in Congo  © Broederlijk Delen

 

Broederlijk Delen

Bernadette en George werken aan een concessie om landbouwgrond en bos te beschermen © Broederlijk Delen

 

Broederlijk Delen

Freddy werkt met CONAPAC: beleidsmatig voor familiale landbouw © Broederlijk Delen

 

Kernboodschap van de Broederlijk Delen campagne 2024

De 25%-revolutie

Broederlijk Delen wil het systeem veranderen. Een groots plan dat begint met delen en herverdelen. Door samen te werken, overal ter wereld, is dat perfect mogelijk. Want wist je dat als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en herverdelen, dat genoeg is om het 100% anders te doen? 

Ons economisch systeem is belastend voor mens en planeet. Dat is geen mening, maar een feit. De vraag is alleen: hoe ga je daarmee om? Wij willen werk maken van een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Door samen te werken, overal ter wereld, is dat perfect mogelijk.

Met 25% kunnen we het 100% anders doen. Klinkt goed, toch? Hoe talrijker ons aantal, hoe luider onze stem. De 25%-revolutie zoekt hardcore activisten om samen met ons het verschil te maken. Misschien zou jij jezelf nooit als activist benoemen – laat staan als hardcore activist?

Broederlijk Delen draagt de boodschap uit dat iedereen die in actie komt voor verandering, een activist is. De methoden die je daarvoor kan gebruiken, zijn erg divers en uiteenlopend: een petitie tekenen, duurzaam leven, slogans scanderen op straat of burgerlijk ongehoorzaam zijn, soms zelfs op gevaar van je eigen leven. Het geheel is meer dan de som van de delen.

De 25%-revolutie is voor iedereen. Wat ons verbindt, is ons geloof in rechtvaardigheid. Onze wil om impact te maken. En de bewuste stappen die we daartoe zetten, hoe groot of hoe klein die ook mogen zijn. In een wereld waar alsmaar meer afstand en apathie heerst, is dat best radicaal, toch?

Zo zijn we hardcore activist, elk op onze eigen manier.

Impactverhalen

In Afrika en Latijns-Amerika, maar ook hier bij ons, tonen velen hoe het anders kan. Dat bewijzen Christine uit Congo,  Bernadette en George en Freddy. Zij zullen centraal staan in onze campagne. Ook zij maken het verschil, elk op hun eigen manier. Wat hen verbindt, is hun geloof in de collectieve kracht van de gemeenschap. Ze tonen zich solidair en laten hun stem horen. Én ze motiveren anderen om hetzelfde te doe

 

Laten we daar als Mariaparochie aan meedoen.