De kerkraad O.-L.-Vrouw Geboorte Lebbeke meldt met diepe droefheid het overlijden van haar oud-voorzitter de heer Richard Mannaert, echtgenoot van mevrouw Lutgard Van Nuffel. Hij werd geboren te Lebbeke op 22 oktober 1937 en overleed er thuis in familiekring, op 25 oktober 2023.

Richard was meer dan 45 jaar lid van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Lebbeke, sinds 6 maart 1977, waarvan 25 jaar voorzitter van deze kerkraad, van oktober 1995 tot 23 april 2020. Om zijn grote en levenslange inzet werd hij vereerd met het ereteken St.-Bavo Bisdom Gent.

Richard was eveneens tot zijn heengaan, een gewaardeerd lid van de Confrérie van O.-L.-Vrouw van Lebbeke, vanaf de herstichting ervan in 2010.

De uitvaart vond plaats in de O.-L.-Vrouw Geboortekerk te Lebbeke op vrijdag 3 november 2023.

Laat ons Richard in dankbaarheid gedenken in ons gebed tot O.-L.-Vrouw van Lebbeke, om zijn vele jaren inzet binnen de kerkfabriek, voor onze kerk en onze parochie. De kerkraad deelt in het verdriet van zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen en wensen hen veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd. Sterker dan het verlies is de mooie herinnering die blijft.

De parochieploeg en de pastoor sluiten zich aan bij deze woorden en danken hem ook om zijn eenvoudig en bescheiden devotie tot O.-L.-Vrouw waarmee hij steeds de vergaderingen opende.

 

 

Richard Mannaert
Richard Mannaert