Kleine omvang, grote inspiratie

Hoorde u al van Amos of Hosea? Zegt de naam van Micha u iets?

De profeet Jona zal u zich wel bekend in de oren klinken, maar wat met Joël of Habakuk? In 2024-2025 verkennen we enkele van de twaalf kleine profeten. Hun geschriften zijn een verborgen schat in het hart van de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament. Ze worden ‘klein’ genoemd omwille van de lengte van de teksten, maar ze zijn daarom niet minder inspirerend.

Even goed als de ‘grote’ Jeremia, Jesaja of Ezechiël zijn de kleine profeten scherpe zieners die de tekenen van de tijd lezen.

Hoe is God (soms verborgen) aan het werk? Voor welke uitdagingen staat het godsvolk wil het zijn roeping niet mislopen?

Profeten klagen onrecht en hypocrisie aan, maar ze bemoedigen ook. Ze houden ons een spiegel voor. Het zijn stemmen van bekering en hoop voor deze tijd.

 

Acht bijeenkomsten

We starten op

dinsdag 24 september 2024 telkens om 19:30 u. 

dinsdag 29 oktober  

dinsdag 26 november

dinsdag 28 januari

dinsdag 25 februari

dinsdag 25 maart

dinsdag 29 april

dinsdag 10 juni (Gent)

 

Na de start lezen we één kleine profeet per maand. Daarbij leggen we de tekst open en verbinden hem met de ruimere Bijbel, de liturgie, de grote spirituele traditie van het christendom en met ons eigen leven.

Voor de laatste sessie komen we met alle deelnemers samen.
De deelnemers van het bisdom Gent verzamelen op dinsdag 10 juni 2025 om 19.30u. in de St-Baafskathedraal (Gent).

 

De Bijbel beter leren kennen, dicht bij huis

Het Bijbels leerhuis is een initiatief in verschillende Vlaamse bisdommen.

Het beoogt Bijbelse geloofsverdieping dicht bij huis. Het zijn namelijk de parochie, het dekenaat, of een andere plaatselijke gemeenschap die een reeks van acht bijeenkomsten inrichten. Deze sessies zijn bedoeld voor ieder die interesse heeft.

Je hoeft dus geen expert of ‘Schriftgeleerde’ te zijn. De bereidheid om gedurende een klein jaar lerend met een groepje op weg te gaan volstaat.

De bijeenkomsten zelf werden voorbereid door een interdiocesane werkgroep met medewerkers van CCV.

U kunt hier inschrijven of via één van de secretariaten: geef duidelijk uw naam en contactgegevens door en bij voorkeur je mailadres.

De bijdrage voor de hele sessie is 40 EURO. Je kunt het bedrag overschrijven op de Parochiekas Mariaparochie   BE28 7330 6692 9020. De storting van je bijdrage geldt als bevestiging van je inschrijving. De bijdrage mag geen reden zijn om niet te kunnen deelnemen en je kan dit persoonlijk met de pastoor of parochieploeglid bespreken.

 

Kom met twee... het maakt het leuker en je bent niet alleen. Nodig elkaar uit!

Bijbels Leerhuis

Inschrijvingsformulier

De bijdrage voor de hele sessie is 40 EURO. Je kunt het bedrag overschrijven op de Parochiekas Mariaparochie BE28 7330 6692 9020. De storting van je bijdrage geldt als bevestiging van je inschrijving. De bijdrage mag geen reden zijn om niet te kunnen deelnemen en je kan dit persoonlijk met de pastoor of parochieploeglid bespreken.