Van 18 tot en met 25 januari 2024 vindt de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen plaats,
waaraan alle christenen worden uitgenodigd om deel te nemen.

Het oorspronkelijke project is geschreven door een oecumenisch team uit Burkina Faso onder leiding van de lokale gemeenschap van Chemin Neuf (CCN) en heeft als thema “Gij zult de Heer, uw God, liefhebben en uw naaste als uzelf” (Lucas 10:27).

Om deze Week van Gebed samen te beleven, bieden we u een brochure aan die het hele jaar geldig is. Je vindt het onderaan:

brochure en français

brochure in het Nederlands

• De brochure bevat dag na dag variaties op het thema van de Week: commentaar en gebed.
• De brochure, die altijd beschikbaar is in het Frans en het Nederlands, bevat in kleur ook suggesties voor het verloop van een oecumenische viering.

 

 

oecumene 2024