In de maand november start de nieuwe campagne voor de vzw Kerkopbouw bisdom Gent. In het weekend van het feest van Christus Koning (dit jaar op 19 en 20 november) vindt de collecte plaats voor dit fonds.

Paus Franciscus roept christenen wereldwijd op om samen op weg te gaan. Dat is de letterlijke vertaling van synodaal. Voor hem is dat de manier waarop we de Kerk moeten opbouwen naar de toekomst. Alle christenen zijn door hun doopsel geroepen en gezonden. Het Fonds Kerkopbouw verzamelt fondsen om dit proces te begeleiden en te ondersteunen.

 

Het pastoraal vormingsproject Leven vanuit de doop wordt verdergezet. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor:

    • Wereldjongerendagen Lissabon 2023
    • Opvang vluchtelingen
    • Bijbels Leerhuis en vorming
    • Ecokerk

 

Om deze en zovele andere initiatieven die KERKOPBOUW vandaag mogelijk maken, vragen we opnieuw uw steun. Die maakt het mogelijk om  mensen – vandaag en ook morgen – echt nabij te zijn.

 

Steun het FONDS KERKOPBOUW dat investeert in mensen en initiatieven door:

  • bijdragen te storten, eenmalig of met bestendige opdracht, op het rekeningnummer

IBAN BE19 0689 3325 4912 

BIC     GKCC BEBB

  • giften of legaten over te maken aan de vzw Kerkopbouw bisdom Gent.

 

Inlichtingen:   Vicaris Albert Van De Kerkhove, albert.vandekerkhove@bisdomgent.be – 09 225 16 26 – www.kerkopbouw.be

 

 

Kerkopbouw
Logo Mariaparochie

deze tekst werd gepubliceerd in Week: 47 (nummer van woensdag 23 november 2022)  Editie: 2172 – Kerk en Leven Lebbeke en  Editie: 2045 – Kerk en Leven Buggenhout