De priester(s) van onze Mariaparochie gaan op 3 november langs bij verschillende bakkers (die het vragen) om daar broodjes (mastellen) te zegenen.
Er wordt in een kort gebedsmoment in een van onze kerk (zie parochieblad) ook gebeden voor zij die zorgen voor ons “dagelijks brood”. Je kan die dag broodjes meebrengen en laten wijden.

We gingen even op zoek : wie was Hubertus en wat is de betekenis van Hubertusbrood.

Wie?
De heilige Hubertus van Luik werd in 655 geboren als zoon van de hertog van Aquitanië.
Hubertus was de laatste bisschop van Maastricht en de eerste van Luik.
Hij overleed in 727.

Zijn feestdag is 3 november. Hubertus leidde een werelds leven. Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige activiteit was op die dag. Hubertus bespeurde een groot hert en joeg er achteraan met zijn honden. Toen hij het hert bijna te pakken had en het dier zich naar hem toekeerde wilde hij het neerschieten. Op dat moment verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei. Een stem zei hem naar Lambertus van Maastricht te gaan.

Hubertus ging dan ook in de leer bij de (later heilige) Lambertus van Maastricht, op dat moment de bisschop van die stad. Uiteindelijk volgde hij deze op. Sint-Hubertus staat vandaag bekend als patroonheilige van de jacht.

Hubertusbrood?
Omdat Hubertus, volgens het overgeleverde heiligenleven, eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Vandaar de zegening van het zogenaamde hubertusbrood. Brood gezegend op Sint-Hubertus moet immers dieren vrijwaren of helpen bij genezing van ziekten zoals hondsdolheid. Ook de zegening van jachthonden vindt hier zijn oorsprong.

Wist-je-dat?
Het drankje ‘Jägermeister heeft als logo het beeld van het hert met een kruis tussen het gewei.

 

 

St-Hubertus