Wat nodig is...

.... is om te beginnen natuurlijk: oprechte liefde voor elkaar. De kerk vraagt verder dat beide partners gedoopt en gevormd zijn en zichzelf als christelijk-gelovigen erkennen. De voorwaarde van het vormsel kan men eventueel laten vallen. Ofwel kan de partner in kwestie alsnog gevormd worden. Het doopsel is wel essentieel. Maar ook hier is er niets wat belet dat het doopsel alsnog gebeurt.

 

Het praktische verloop

Uw  eerste stap is het vastleggen van uw kerkelijk huwelijk: dag, uur en kerk waar jullie willen trouwen. Je doet dit  rechtstreeks bij de priester en best 6 maand vooraf na telefonisch contact.

We ontvangen het document met personalia  (doc2) liefst zo spoedig mogelijk digitaal terug. Hiermee kunnen we reeds een dossier starten waarbij we vanuit het secretariaat de nodige doopselattesten zullen aanvragen. Vul dit als eerste in! Je aanvraag is pas definitief en ingeschreven als we dit document hebben ontvangen. Het uur kan je ten vroegste 6 maand op voorhand vastleggen, hierdoor laten we de ruimte zodat andere koppels op diezelfde dag kunnen huwen.

We nodigen je vervolgens uit om eens na te denken over jullie motivering voor het kerkelijk huwelijk en jullie band met het geloof. Tijdens de viering worden er drie vragen gesteld en zullen jullie de kerkelijke formule van trouw uitspreken. Het is zeker zinvol om daar eens over na te denken. We geven je hier alvast een leiddraad voor het gesprek. Het resultaat van je gesprek kun je noteren in het document (doc4b).

De tweede stap bestaat er in dat u een vormingsavond of huwelijksvoorbereiding volgt. Plaats en data staan op een afzonderlijke folder van ons dekenaat Dendermonde. Dit zal digitaal worden bezorgd of is als folder te vinden in de kerken of op deze site.

Wanneer dit is gebeurd, is de derde stap mogelijk. Ongeveer ten laatste drie tot vier maanden voor het huwelijk maakt u een afspraak voor de ondertrouw. Breng je voorbereiding mee:

  1. je voorbereiding en motivering van het huwelijk
  2. je ondertekende verklaring bij jullie kerkelijk huwelijk
  3. Eventueel samenstellen van een tekstboekje (zie ook keuzeteksten)

U kunt kiezen voor een huwelijksviering met een eucharistieviering of met een gebedsviering. Deze laatste is te verkiezen indien u niet gebonden wil zijn door het schema en de vereisten van een eucharistieviering, of indien u niet zo vertrouwd bent met de eucharistie. De financiële bijdrage is dezelfde voor elke dienst, en voor elk uur: 300 € (bestemd voor het onderhoud van de kerk, voor de parochiewerking, voor het diocesaan solidariteitsfonds, voor de parochiepriesters, de koster en het hulppersoneel). 

Voor de muzikale omlijsting is een organist(e) ter beschikking. Wanneer koren of andere mensen worden aangesproken vragen wij om goede afspraken. “Life” – muziek is - ook in de kerk - steeds te verkiezen boven CD’s of cassettes. Bij de keuze van je liederen neemt men uiteraard niet de liederen die men op een avondfeest laat horen. Religieuze muziek wordt dus bij voorkeur gekozen.

 

 

Zoeken

Dekenaal nieuws