De voormalige pastorie was eertijds een bebouwde hofstede op een perceel grond van 120 roeden en werd in 1730 begrensd “door de straete tussen het kerckhof en een partije land”, door de erfgenamen van Gillis van Doorslaer, den boomgaard van de erfgenamen Andries Herremans en door “d’erve genoemt De Swaene”.

Deze bestaande laagbouw werd in 1730 aangekocht door Martinus Willocx, griffier en Philips Reyntens uit de Vitsstraat. Deze twee rijke ingezetenen van Opdorp verwierven deze eigendom van de baljuw van Bornem, een zekere Frans Reyntens. Samen betaalden ze er 480 gulden voor. Hun bedoeling was om deze hofstede af te staan aan de nieuwe pastoor van Opdorp, een religieus uit de abdij van Affligem en zijn opvolgers. Als voorwaarde werd gesteld dat de Abdij als tiendeheffer zou instaan voor een nieuwe vloer in witte en blauwe steen in de pas gebouwde kerk. En zo geschiedde het. Maar op een bepaald moment kwam een onderpastoor dienst doen in de parochie en het gebouw voldeed niet meer aan de behoeften van de bewoners.

In 1784 werd een aanvraag ingediend om de pastorie te vergroten met een verdiep en een kelder. De Opdorpse gemeenschap was hierbij behulpzaam en zorgde voor de aanvoer van de nodige materialen. Voor de financiering van de totale ombouw stond andermaal de abdijgemeenschap van Affligem in. Aldus bekwam Opdorp een statige pastorie met een voortuin.

PastorieOpdorp

De Vlaamse gemeenschap heeft op 6 juni 2002 de huidige pastorie erkend als be­schermd monument, bekend ten kadaster: Buggenhout - Opdorp, 2° afdeling, sectie A, perceel 232A, wegens de artistieke, historische en wetenschappelijke waarde.

Het huidige gebouw heeft de typologische bouwkenmerken van een 18de eeuwse pastorie met dubbelhuisopstand en indeling. Het is een zeer herkenbaar en stijlvol gebouw met inplanting achter een fraaie voortuin met taxushagen en -boompjes afgesloten door een smeedijzeren hekken dat zeer beeldbepalend is.

PastorieOpdorp

De artistieke waarde ligt vooral in de nog aanwezige authentieke interieurelementen uit de 17de en 18deeeuw, zoals de overwelfde kelder, de barokke trap, schouwmantel en de met stucwerk versierde bepleisterde zolderingen en schouwboezems in Lodewijk XVI stijl in de verschillende salons.

De stijlvolle en kwalitatieve aankleding volgt duidelijk de invloed van de vernieuwende trend in de stedelijke architectuur van de late 18de eeuw.

Heden is de voormalige pastorie in privé-bezit.

Zoeken

Dekenaal nieuws